Política de Privacitat

1. POLÍTICA DE PRIVACITAT I PROTECCIÓ DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL

En compliment de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal (LOPD), Ecoveritas S.A., titular d'aquest lloc web, informa als seus usuaris de l'existència d'un fitxer automatitzat de dades de caràcter personal creat per Ecoveritas S.A. i sota la seva responsabilitat. Les dades dels usuaris registrats per mitjà dels formularis habilitats a l'efecte en el lloc web són recavades per Ecoveritas S.A. amb la finalitat de facilitar la prestació dels serveis que Ecoveritas S.A. proporciona. Els camps marcats amb un asterisc (*) al formulari de registre a complimentar per l'usuari, són estrictament necessaris per atendre la seva petició, sent voluntària la inclusió de dades en els camps restants.

En cas de no facilitar les mencionades dades, Ecoveritas S.A. no podrà atendre les seves peticions. L'usuari garanteix que les dades personals facilitades a Ecoveritas S.A. són veraces i es fa responsable de comunicar al mateix qualsevol modificació d' aquestes.

L'enviament de dades personals, mitjançant l'ús dels formularis electrònics d'Ecoveritas S.A. o, en el cas, missatges de correu electrònic, suposa el consentiment exprés del remitent al tractament automatitzat de les dades per a les finalitats pròpies dels serveis prestats per Ecoveritas S.A. així com a l'enviament de comunicacions via electrònica amb informació sobre la nostra xarxa. A més, suposa el consentiment exprés amb la finalitat que puguin ser cedits a tercers, membres de la xarxa Ecoveritas S.A. amb la finalitat d'atendre les seves peticions. Cap dret i/o obligació de l'usuari per a la utilització del servei podrà ser cedit ni transmès, total o parcialment, pel mateix a tercers sense el previ consentiment per escrit d'Ecoveritas S.A. S'entendrà que l'usuari accepta les condicions i regles d'ús aquí relacionades si clica el botó "Acceptar" o "Enviar" que figura al peu dels formularis de contacte. El tractament de les dades de caràcter personal, així com l'enviament de comunicacions comercials realitzades per mitjans electrònics, són conformes a la Llei Orgànica 15/1999, del 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal (B.O.E. de 14 de desembre de 1999) i a la llei 34/2002, de l'11 de juliol, de serveis de la Societat d'Informació i de Comerç Electrònic (B.O.E. del 12 de juliol de 2002). Les dades de caràcter personal seran cancel·lades quan hagin deixat de ser necessàries o pertinents per a la finalitat per a la quan haguessin estat recavades o registrades.

En conseqüència amb tot l'anterior, informem que:

En la seva qualitat de propietari, el responsable d'aquest fitxer és Ecoveritas S.A. amb CIF A62772629 i domicili social al carrer c/ Diputació 239-247, 08007 de Barcelona. Aquest fitxer consta inscrit en el Registre General de Protecció de Dades i compta amb el codi assignat per aquest ens.

Ecoveritas S.A. garanteix la confidencialitat de tots els fitxers facilitats pels seus clients. A més dels mínims establerts per la legislació, la recollida i tractament de les dades s'efectuen sota els nivells de seguretat que impedeixin la pèrdua o manipulació de les dades.

D'acord amb la legislació vigent, tots els clients d'Ecoveritas S.A. tenen el dret d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició de les seves dades. A més, en qualsevol moment el client pot manifestar el seu desig de NO rebre cap tipus de publicitat. Per exercitar aquests drets els clients poden dirigir-se per correu postal a l'adreça: Ecoveritas S.A. c/ Diputació 239-247, 08007 de Barcelona, o bé a l'adreça de correu electrònic shop@veritas.es

Per al millor compliment dels seus serveis, Ecoveritas S.A. es troba obligada a facilitar determinades dades dels seus clients (nom, adreça, telèfon, etc,...) a altres empreses que col·laboren amb la prestació del servei (transportistes, etc...). En tots els casos les dades que es facilitin són les estrictament necessàries per a l'activitat concreta que es vagi a realitzar.

1.1. Seguretat

Ecoveritas S.A. manté els nivells de seguretat de protecció de dades personals conforme al Reial Decret 1720/2007 de 21 de desembre que aprova el reglament de desenvolupament de la llei Orgànica 15/1999 de protecció de dades de caràcter personal, i ha establert tots els mitjans tècnics al seu abast per a evitar la pèrdua, ús indegut, alteració, accés no autoritzat i robament de les dades que l'usuari faciliti per mitjà de la pàgina web, sense perjudici d'informar que les mesures de seguretat en Internet no són inexpugnables. Ecoveritas S.A. es compromet a complir amb el deure de secret i confidencialitat respecte de les dades personals continguts al fitxer automatitzat d'acord amb la legislació aplicable, així com a conferir un tractament segur en les concessions que, en el seu cas, puguin produir-se.

1.2. Informació sobre cookies i "spamming"

L'usuari consent l'ús de cookies, que en cap cas permetrien la seva identificació, amb l'exclusiva finalitat de facilitar la seva navegació per les diferents pàgines de la present pàgina web i altres llocs web de titularitat d'Ecoveritas S.A. i que en cap cas permetrien la identificació de l'usuari. En qualsevol cas, l'usuari podrà denegar o impedir la instal·lació d'aquestes cookies modificant la configuració del seu navegador. Ecoveritas S.A. tampoc utilitza tècniques d' "spamming" i, únicament, tractarà les dades que l'usuari transmeti mitjançant els formularis electrònics habilitats en aquest lloc web o missatges de correu electrònic. En cas de dubte o controvèrsia relatives a la nostra política de privacitat i de protecció de dades personals, l'usuari pot posar-se en contacte amb nosaltres dirigint-se a Ecoveritas S.A. c/ Diputació 239-247, 08007Barcelona, o bé a l'adreça de correu electrònic: shop@veritas.es

1.3. Modificació de la present política de privacitat

Ecoveritas S.A. es reserva el dret a modificar la present política per adaptar-la a futures novetats legislatives o jurisprudencials, així com a pràctiques de la indústria. Podrà modificar en qualsevol moment de forma total o parcial les condicions i regles d'ús sense necessitat de previ avís. En aquest cas, si l'usuari no està conforme amb les noves regles i condicions d'ús, haurà de comunicar-ho a Ecoveritas S.A. ja que el silenci de l'usuari s'entendrà com acceptació a les noves condicions.

 

2. PROPIETAT INTEL·LECTUAL E INDUSTRIAL

El contingut de la pàgina web, i especialment dissenys, textos, gràfics, logos, icones, botons, programari, noms comercials, marques, dibuixos industrials o qualsevol altre signe susceptibles d'utilització industrial i comercial, estan subjectes a drets de propietat intel·lectual o industrial d'Ecoveritas S.A. o de tercers titulars dels mateixos que han autoritzat degudament la seva inclusió a la botiga online d'Ecoveritas S.A., i no poden ser copiats, modificats, distribuïts, transmesos, reproduïts, publicats, cedits o venuts per l'usuari que accedeixi perquè estan protegits per les normes nacionals i internacionals de propietat Intel·lectual i industrial.

L'usuari només pot visualitzar i carregar per a l′ús personal i no comercial sense fer-ho extensiu a terceres persones o entitats.

Queda terminantment prohibit que l'usuari dugui a terme alteracions en aquest web que puguin afectar el seu contingut, com ara vincles (o enllaços) i similars.

També es prohibeixen els enllaços amb aquest lloc web des de pàgines web o altres mitjans, contraris a la llei, a la moral, a l'ordre públic o que atemptin contra el bon nom o la imatge de qualsevol de les societats del grup o de qualsevol dels seus signes distintius.