Compliment RGPD i política de privacitat

A ECOVERITAS S.A. (a partir d'aquí, Veritas) sempre hem respectat la privacitat dels nostres clients i empleats/es, i hem cuidat al màxim les dades que hem anat recollint al llarg de la nostra història. Hem utilitzat aquestes dades per al que totes les persones vinculades, d'una o altra forma, a Veritas, ens han autoritzat. Amb l'entrada en vigor del Reglament General de Protecció de Dades el 25 de maig de 2018, volem donar informació més clara sobre allò que fem amb les dades i què fer en cas de voler deixar de compartir-les amb Veritas.

1. ¿Qui envia les comunicacions?

Les comunicacions les envia ECOVERITAS S.A. (amb domicili a C/Diputació, 239, baixos, Barcelona), la cadena de supermercats de productes ecològics líder a España. Enviem tres tipus de comunicacions que explicarem amb més detall més endavant: newsletter, SMS i notificacions al mòbil. La newsletter i els SMS els enviem a través d'una plataforma que no hem desenvolupat nosaltres: www.sendinblue.com i on també acompleixen amb la RGPD.

A més, enviem notificacions al mòbil a aquelles persones que utilitzen l'app de Veritas. En aquest cas, les dades estan al nostre propi sistema intern i les enviem utilitzant software que controlem nosaltres mateixos.

2. ¿Quina informació obtenim i per què?

– Nom i cognoms: per poder atendre a les persones de manera personalitzada.
– Data de naixement: per què volem enviar les nostres comunicacions a persones majors d'edat i perquè volem felicitar l'aniversari.
– Codi postal, població i botiga habitual: perquè enviem informació específica de les nostres botigues ubicades a diverses zones de la geografia espanyola i d'Andorra. Per exemple, els aniversaris de les botigues.
– Telèfon: perquè celebrem tres dies mundials a l'any, en els quals fem un descompte del 10% a tots els nostres clientes, i per a què ningú perdi l'oportunitat, avisem via SMS (per al qual també hem demanat sempre consentiment):
– Gènere: perquè tenim productes per a totes les persones i volem fer arribar informació rellevant a cada subscriptor.
– Idioma (català/castellà): enviem comunicacions en ambdós idiomes, però volem fer arribar a cada persona aquell que li resulti més còmode.

En aquesta pàgina, també recollim informació sobre cookies que ens serveix per analitzar com s'utilitza la web i, així, proposar millores a la navegació, els continguts o la velocitat de càrrega de la web. 

A més, a l'app de Veritas, preguntem les preferències de dieta per fer recomanacions adequades de productes.

3. ¿Quins canals utilitzem?

– Enviament de newsletter.
– SMS.
– Notificacions a telèfons mòbils.

4. ¿Amb quina freqüència enviem les comunicacions?

– Newsletter: com a màxim, dos cops per setmana, informant sobre notícies dels fets més rellevants a Veritas, receptes, menús, promocions i esdeveniments que realitzem al nostre espai Terra Veritas.
– SMS: com a màxim, 3 a l'any que coincideixen amb els tres dies mundials.
– Notificacions al telèfon mòbil: aquí tenim dos tipus. Les notificacions automàtiques (que serveixen per informar de què s'ha completat un joc, de què s'acumulen ecos o de l'import d'una compra) i les notificacions promocionals, que són de caràcter més comercial.

5. ¿Què passa quan algú ens demana que esborrem les seves dades?

Abans de la RGPD ja havíem dissenyat els nostres sistemes de manera que, quan una persona demana que s'esborrin les seves dades, la informació s'esborra totalment del sistema. Actualment tenim dades a dues bases de dades, la interna i la de la plataforma de la newsletter. L'esborrament es pot realitzar de manera manual o de manera automàtica. El procediment que seguim consisteix en realitzar, primer, un esborrament automàtic i, posteriorment, es realitza una verificació manual per garantir que l'esborrament s'ha realitzat correctament. Per últim, en una darrera comunicació per escrit, avisem a la persona de què les seves dades han sigut correctament eliminades.

6. ¿Amb qui contactar a Veritas en cas de dubte o incidència respecte a les dades?

Hem creat una direcció específica per atendre totes aquestes sol·licituds. Per evitar rebre spam nosaltres mateixos, l'hem associat al formulari de contacte sota l'opció desplegable Gestió de Dades. En cas que aquest formulari falli, sempre es pot acudir al telèfon d'oficines centrals 93 434 29 90 i contactar amb el Departament de Tecnologies.

A continuació, reflectim aquestes qüestions al text legal.

POLÍTICA DE PRIVACITAT I PROTECCIÓ DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL

En compliment de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal (LOPD), Ecoveritas S.A., titular d'aquest lloc web, informa als seus usuaris de l'existència d'un fitxer automatitzat de dades de caràcter personal creat per Ecoveritas S.A. i sota la seva responsabilitat. Les dades dels usuaris registrats per mitjà dels formularis habilitats a l'efecte en el lloc web són recavades per Ecoveritas S.A. amb la finalitat de facilitar la prestació dels serveis que Ecoveritas S.A. proporciona. Els camps marcats amb un asterisc (*) al formulari de registre a complimentar per l'usuari, són estrictament necessaris per atendre la seva petició, sent voluntària la inclusió de dades en els camps restants.

En cas de no facilitar les mencionades dades, Ecoveritas S.A. no podrà atendre les seves peticions. L'usuari garanteix que les dades personals facilitades a Ecoveritas S.A. són veraces i es fa responsable de comunicar al mateix qualsevol modificació d' aquestes.

L'enviament de dades personals, mitjançant l'ús dels formularis electrònics d'Ecoveritas S.A. o, en el cas, missatges de correu electrònic, suposa el consentiment exprés del remitent al tractament automatitzat de les dades per a les finalitats pròpies dels serveis prestats per Ecoveritas S.A. així com a l'enviament de comunicacions via electrònica amb informació sobre la nostra xarxa. A més, suposa el consentiment exprés amb la finalitat que puguin ser cedits a tercers, membres de la xarxa Ecoveritas S.A. amb la finalitat d'atendre les seves peticions. Cap dret i/o obligació de l'usuari per a la utilització del servei podrà ser cedit ni transmès, total o parcialment, pel mateix a tercers sense el previ consentiment per escrit d'Ecoveritas S.A. S'entendrà que l'usuari accepta les condicions i regles d'ús aquí relacionades si clica el botó "Acceptar" o "Enviar" que figura al peu dels formularis de contacte. El tractament de les dades de caràcter personal, així com l'enviament de comunicacions comercials realitzades per mitjans electrònics, són conformes a la Llei Orgànica 15/1999, del 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal (B.O.E. de 14 de desembre de 1999) i a la llei 34/2002, de l'11 de juliol, de serveis de la Societat d'Informació i de Comerç Electrònic (B.O.E. del 12 de juliol de 2002). Les dades de caràcter personal seran cancel·lades quan hagin deixat de ser necessàries o pertinents per a la finalitat per a la quan haguessin estat recavades o registrades.

En conseqüència amb tot l'anterior, informem que:

En la seva qualitat de propietari, el responsable d'aquest fitxer és Ecoveritas S.A. amb CIF A62772629 i domicili social al carrer c/ Diputació 239-247, 08007 de Barcelona. Aquest fitxer consta inscrit en el Registre General de Protecció de Dades i compta amb el codi assignat per aquest ens.

Ecoveritas S.A. garanteix la confidencialitat de tots els fitxers facilitats pels seus clients. A més dels mínims establerts per la legislació, la recollida i tractament de les dades s'efectuen sota els nivells de seguretat que impedeixin la pèrdua o manipulació de les dades.

D'acord amb la legislació vigent, tots els clients d'Ecoveritas S.A. tenen el dret d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició de les seves dades. A més, en qualsevol moment el client pot manifestar el seu desig de NO rebre cap tipus de publicitat. Per exercitar aquests drets els clients poden dirigir-se per correu postal a l'adreça: Ecoveritas S.A. c/ Diputació 239-247, 08007 de Barcelona, o bé a l'adreça de correu electrònic shop@veritas.es

Per al millor compliment dels seus serveis, Ecoveritas S.A. es troba obligada a facilitar determinades dades dels seus clients (nom, adreça, telèfon, etc,...) a altres empreses que col·laboren amb la prestació del servei (transportistes, etc...). En tots els casos les dades que es facilitin són les estrictament necessàries per a l'activitat concreta que es vagi a realitzar.

1.1. Seguretat

Ecoveritas S.A. manté els nivells de seguretat de protecció de dades personals conforme al Reial Decret 1720/2007 de 21 de desembre que aprova el reglament de desenvolupament de la llei Orgànica 15/1999 de protecció de dades de caràcter personal, i ha establert tots els mitjans tècnics al seu abast per a evitar la pèrdua, ús indegut, alteració, accés no autoritzat i robament de les dades que l'usuari faciliti per mitjà de la pàgina web, sense perjudici d'informar que les mesures de seguretat en Internet no són inexpugnables. Ecoveritas S.A. es compromet a complir amb el deure de secret i confidencialitat respecte de les dades personals continguts al fitxer automatitzat d'acord amb la legislació aplicable, així com a conferir un tractament segur en les concessions que, en el seu cas, puguin produir-se.

1.2. Informació sobre cookies i "spamming"

L'usuari consent l'ús de cookies, que en cap cas permetrien la seva identificació, amb l'exclusiva finalitat de facilitar la seva navegació per les diferents pàgines de la present pàgina web i altres llocs web de titularitat d'Ecoveritas S.A. i que en cap cas permetrien la identificació de l'usuari. En qualsevol cas, l'usuari podrà denegar o impedir la instal·lació d'aquestes cookies modificant la configuració del seu navegador. Ecoveritas S.A. tampoc utilitza tècniques d' "spamming" i, únicament, tractarà les dades que l'usuari transmeti mitjançant els formularis electrònics habilitats en aquest lloc web o missatges de correu electrònic. En cas de dubte o controvèrsia relatives a la nostra política de privacitat i de protecció de dades personals, l'usuari pot posar-se en contacte amb nosaltres dirigint-se a Ecoveritas S.A. c/ Diputació 239-247, 08007Barcelona, o bé a l'adreça de correu electrònic: shop@veritas.es

1.3. Modificació de la present política de privacitat

Ecoveritas S.A. es reserva el dret a modificar la present política per adaptar-la a futures novetats legislatives o jurisprudencials, així com a pràctiques de la indústria. Podrà modificar en qualsevol moment de forma total o parcial les condicions i regles d'ús sense necessitat de previ avís. En aquest cas, si l'usuari no està conforme amb les noves regles i condicions d'ús, haurà de comunicar-ho a Ecoveritas S.A. ja que el silenci de l'usuari s'entendrà com acceptació a les noves condicions.

PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL

El contingut de la pàgina web, i especialment dissenys, textos, gràfics, logos, icones, botons, programari, noms comercials, marques, dibuixos industrials o qualsevol altre signe susceptibles d'utilització industrial i comercial, estan subjectes a drets de propietat intel·lectual o industrial d'Ecoveritas S.A. o de tercers titulars dels mateixos que han autoritzat degudament la seva inclusió a la botiga online d'Ecoveritas S.A., i no poden ser copiats, modificats, distribuïts, transmesos, reproduïts, publicats, cedits o venuts per l'usuari que accedeixi perquè estan protegits per les normes nacionals i internacionals de propietat Intel·lectual i industrial.

L'usuari només pot visualitzar i carregar per a l′ús personal i no comercial sense fer-ho extensiu a terceres persones o entitats.

Queda terminantment prohibit que l'usuari dugui a terme alteracions en aquest web que puguin afectar el seu contingut, com ara vincles (o enllaços) i similars.

També es prohibeixen els enllaços amb aquest lloc web des de pàgines web o altres mitjans, contraris a la llei, a la moral, a l'ordre públic o que atemptin contra el bon nom o la imatge de qualsevol de les societats del grup o de qualsevol dels seus signes distintius.

Política de cookies

 

Una "Cookie" és un petit arxiu que s'emmagatzema en l'ordinador de l'usuari i ens permet reconèixer-li. El conjunt de "cookies" ens ajuda a millorar la qualitat de la nostra web, permetent-nos controlar quines pàgines troben els nostres usuaris útils i quines no.

Les cookies són essencials per al funcionament d'internet, aportant innombrables avantatges en la prestació de serveis interactius, facilitant-li la navegació i usabilitat de la nostra web. Tingui en compte que les cookies no poden danyar el seu equip i que, a canvi, el que estiguin activades ens ajuden a identificar i resoldre els errors.

La informació que li proporcionem a continuació, li ajudarà a comprendre els diferents tipus de cookies:

_Cookies de sessió: són cookies temporals que romanen en l'arxiu de cookies del seu navegador fins que abandoni la pàgina web, per la qual cosa cap queda registrada en el disc dur de l'usuari. La informació obtinguda per mitjà d'aquestes cookies, serveixen per analitzar pautes de tràfic a la web. A la llarga, això ens permet proporcionar una millor experiència per millorar el contingut i facilitant el seu ús.

_ Cookies permanents: són emmagatzemades en el disc dur i nostra web les llegeix cada vegada que vostè realitza una nova visita. Una web permanent posseeix una data d'expiració determinada. La Cookie deixarà de funcionar després d'aquesta data.

A continuació, publiquem una relació de les principals cookies utilitzades a la nostra Web, distingint:

_ Les cookies estrictament necessàries com, per exemple, aquelles que serveixin per a una correcta navegació o les que permetin realitzar serveis sol·licitats per l'usuari o cookies que serveixin per assegurar que el contingut de la pàgina web es carrega eficaçment.

_ Les cookies de tercers com, per exemple, les usades per xarxes socials, o per complements externs de contingut.

_ Les cookies analítiques amb propòsits de manteniment periòdic, i en honor de garantir el millor servei possible a l'usuari, els llocs webs fan ús normalment de cookies "analítiques" per recopilar dades estadístiques de l'activitat.

_ Les cookies publicitàries permeten desenvolupar un perfil específic per mostrar a l'usuari publicitat interessant per al mateix segons els seus hàbits de navegació.

 

Relació i descripció e les cookies que utilitzem a la nostra pàgina web:

 

La taula que publiquem a continuació recull de forma esquematitzada informació sobre els tipus i les finalitats de les cookies no exemptes que utilitzem a la nostra pàgina web:

 

 

GARANTIES COMPLEMENTÀRIES - GESTIÓ DE COOKIES:

 

Com a garantia complementària a les anteriorment descrites, el registre de les cookies podrà estar subjecte a la seva acceptació durant la instal·lació o posada al dia del navegador usat, i aquesta acceptació pot a tot moment ser revocada mitjançant les opcions de configuració de continguts i privadesa disponibles. Molts navegadors permeten activar una manera privada mitjançant el qual les cookies s'esborren sempre després de la seva visita. Depenent de cada navegador aquesta manera privada, pot tenir diferents noms. A continuació, trobarà una llista dels navegadors més comuns i els diferents noms d'aquesta "manera privada":

Internet Explorer 9 i superior: InPrivate

Safari 2 i superior: Navegació Privada

Opera 10.5 i superior: Navegació Privada

Firefox 3.5 i superior: Navegació Privada

Google Chrome 10 i superior: Incognito

Política de cookies

 

Una "Cookie" és un petit arxiu que s'emmagatzema en l'ordinador de l'usuari i ens permet reconèixer-li. El conjunt de "cookies" ens ajuda a millorar la qualitat de la nostra web, permetent-nos controlar quines pàgines troben els nostres usuaris útils i quines no.

Les cookies són essencials per al funcionament d'internet, aportant innombrables avantatges en la prestació de serveis interactius, facilitant-li la navegació i usabilitat de la nostra web. Tingui en compte que les cookies no poden danyar el seu equip i que, a canvi, el que estiguin activades ens ajuden a identificar i resoldre els errors.

La informació que li proporcionem a continuació, li ajudarà a comprendre els diferents tipus de cookies:

_Cookies de sessió: són cookies temporals que romanen en l'arxiu de cookies del seu navegador fins que abandoni la pàgina web, per la qual cosa cap queda registrada en el disc dur de l'usuari. La informació obtinguda per mitjà d'aquestes cookies, serveixen per analitzar pautes de tràfic a la web. A la llarga, això ens permet proporcionar una millor experiència per millorar el contingut i facilitant el seu ús.

_ Cookies permanents: són emmagatzemades en el disc dur i nostra web les llegeix cada vegada que vostè realitza una nova visita. Una web permanent posseeix una data d'expiració determinada. La Cookie deixarà de funcionar després d'aquesta data.

A continuació, publiquem una relació de les principals cookies utilitzades a la nostra Web, distingint:

_ Les cookies estrictament necessàries com, per exemple, aquelles que serveixin per a una correcta navegació o les que permetin realitzar serveis sol·licitats per l'usuari o cookies que serveixin per assegurar que el contingut de la pàgina web es carrega eficaçment.

_ Les cookies de tercers com, per exemple, les usades per xarxes socials, o per complements externs de contingut.

_ Les cookies analítiques amb propòsits de manteniment periòdic, i en honor de garantir el millor servei possible a l'usuari, els llocs webs fan ús normalment de cookies "analítiques" per recopilar dades estadístiques de l'activitat.

_ Les cookies publicitàries permeten desenvolupar un perfil específic per mostrar a l'usuari publicitat interessant per al mateix segons els seus hàbits de navegació.

 

Relació i descripció e les cookies que utilitzem a la nostra pàgina web:

 

La taula que publiquem a continuació recull de forma esquematitzada informació sobre els tipus i les finalitats de les cookies no exemptes que utilitzem a la nostra pàgina web:

 

 

GARANTIES COMPLEMENTÀRIES - GESTIÓ DE COOKIES:

 

Com a garantia complementària a les anteriorment descrites, el registre de les cookies podrà estar subjecte a la seva acceptació durant la instal·lació o posada al dia del navegador usat, i aquesta acceptació pot a tot moment ser revocada mitjançant les opcions de configuració de continguts i privadesa disponibles. Molts navegadors permeten activar una manera privada mitjançant el qual les cookies s'esborren sempre després de la seva visita. Depenent de cada navegador aquesta manera privada, pot tenir diferents noms. A continuació, trobarà una llista dels navegadors més comuns i els diferents noms d'aquesta "manera privada":

Internet Explorer 9 i superior: InPrivate

Safari 2 i superior: Navegació Privada

Opera 10.5 i superior: Navegació Privada

Firefox 3.5 i superior: Navegació Privada

Google Chrome 10 i superior: Incognito